บทสรุปสำหรับผู้บริหาร โครงการศึกษาระบบการคุ้มครองทางสังคมเพื่อจัดการปัญหาการขอทาน