ห้องสมุดแสงสิงแก้ว (กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ)
เวลาปัจจุบัน: วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2562
เวลาเปิดบริการ: จ.-ศ. 08.00 - 16.30 น.
ติดต่อ: 0 2659 6229

OpenURL
รายการบรรณานุกรม:
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ: หนังสือ
สถานที่จัดเก็บ: ตฺู้B-หมวด900
เลขหมู่: 900 ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์
ชื่อหนังสือ: คนเก่าของไทย
ชื่อผู้แต่ง: เอนก นาวิกมูล
แสดงใน OPAC: ใช่

Bibliograhy Picture
คนเก่าของไทย

จำนวนเล่ม:

รหัสบาร์โค๊ค รายละเอียด สถานภาพ เปลี่ยนแปลงล่าสุดเมื่อ กำหนดส่ง
025191 checked in 2018-08-08 13:49:48

รายการบรรณานุกรมอย่างละเอียด:
เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ: 9789743034343
วันที่พิมพ์: ตุลาคม 2551
ราคา: 270