ห้องสมุดแสงสิงแก้ว (กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ)
เวลาปัจจุบัน: วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2562
เวลาเปิดบริการ: จ.-ศ. 08.00 - 16.30 น.
ติดต่อ: 0 2659 6229

OpenURL
รายการบรรณานุกรม:
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ: หนังสือ
สถานที่จัดเก็บ: ตฺู้B-หมวด600
เลขหมู่: 600 เทคโนโลยีหรือวิทยาศาสตร์ประยุกต์
ชื่อหนังสือ: สร้างสรรค์งานประดิษฐ์จากผักและผลไม้
ชื่อผู้แต่ง: เศรษฐพงศ์ อัปมะเย
แสดงใน OPAC: ใช่

Bibliograhy Picture
สร้างสรรค์งานประดิษฐ์จากผักและผลไม้

จำนวนเล่ม:

รหัสบาร์โค๊ค รายละเอียด สถานภาพ เปลี่ยนแปลงล่าสุดเมื่อ กำหนดส่ง
025211 checked in 2018-10-03 13:16:57

รายการบรรณานุกรมอย่างละเอียด:
เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ: 9786165120869
ที่ตั้งสำนักพิมพ์: 45/1197-1199 ดี.เค.10 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
ชื่อสำนักพิมพ์: บริษัท วาดศิลป์ จำกัด
วันที่พิมพ์: กรกฎาคม 2553
พิมพ์ครั้งที่: 1
ราคา: 160