ห้องสมุดแสงสิงแก้ว (กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ)
เวลาปัจจุบัน: วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2562
เวลาเปิดบริการ: จ.-ศ. 08.00 - 16.30 น.
ติดต่อ: 0 2659 6229

OpenURL
รายการบรรณานุกรม:
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ: หนังสือ
สถานที่จัดเก็บ: ตฺู้B-หมวด600
เลขหมู่: 600 เทคโนโลยีหรือวิทยาศาสตร์ประยุกต์
ชื่อหนังสือ: โรคหลังเก็บเกี่ยวผักและผลไม้
ชื่อผู้แต่ง: รองศาสตราจารย์ ดร.ดนัย บุณยเกียรติ
แสดงใน OPAC: ใช่

Bibliograhy Picture
โรคหลังเก็บเกี่ยวผักและผลไม้

จำนวนเล่ม:

รหัสบาร์โค๊ค รายละเอียด สถานภาพ เปลี่ยนแปลงล่าสุดเมื่อ กำหนดส่ง
025251 checked in 2018-10-04 14:50:25

รายการบรรณานุกรมอย่างละเอียด:
เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ: 9749713176
ที่ตั้งสำนักพิมพ์: 113/13 ซอยวัดสุวรรณศีรี ถนนบรมราชชนนี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
ชื่อสำนักพิมพ์: โอ.เอส.พริ้นติ้ง เฮ้าส์
วันที่พิมพ์: พ.ศ.2549
พิมพ์ครั้งที่: 1
ราคา: 140