ห้องสมุดแสงสิงแก้ว (กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ)
เวลาปัจจุบัน: วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2562
เวลาเปิดบริการ: จ.-ศ. 08.00 - 16.30 น.
ติดต่อ: 0 2659 6229

OpenURL
รายการบรรณานุกรม:
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ: หนังสือ
สถานที่จัดเก็บ: ตฺู้B-หมวด600
เลขหมู่: 600 เทคโนโลยีหรือวิทยาศาสตร์ประยุกต์
ชื่อหนังสือ: เมนูสบายใจต้านภัยเบาหวาน
ชื่อผู้แต่ง: ศ.นพ.วิโรจน์ ไววานิชกิจ
แสดงใน OPAC: ใช่

Bibliograhy Picture
เมนูสบายใจต้านภัยเบาหวาน

จำนวนเล่ม:

รหัสบาร์โค๊ค รายละเอียด สถานภาพ เปลี่ยนแปลงล่าสุดเมื่อ กำหนดส่ง
025291 checked in 2018-10-08 13:27:19

รายการบรรณานุกรมอย่างละเอียด:
เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ: 9789740211129
ที่ตั้งสำนักพิมพ์: 27/1 หมู่5 ถนนสุขาประชาสรรค์ 2 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120
ชื่อสำนักพิมพ์: โรงพิมพ์มติชนปากเกร็ด
ราคา: 175