ห้องสมุดแสงสิงแก้ว (กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ)
เวลาปัจจุบัน: วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2562
เวลาเปิดบริการ: จ.-ศ. 08.00 - 16.30 น.
ติดต่อ: 0 2659 6229

OpenURL
รายการบรรณานุกรม:
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ: หนังสือ
สถานที่จัดเก็บ: ตฺู้B-หมวดนวนิยาย เรื่องสั้น
เลขหมู่: นวนิยาย เรื่องสั้น
ชื่อหนังสือ: มนุษย์ประหลาดสยองขวัญ
ชื่อผู้แต่ง: DARREN SHAN
แสดงใน OPAC: ใช่

Bibliograhy Picture
มนุษย์ประหลาดสยองขวัญ

จำนวนเล่ม:

รหัสบาร์โค๊ค รายละเอียด สถานภาพ เปลี่ยนแปลงล่าสุดเมื่อ กำหนดส่ง
025301 checked in 2018-10-08 13:46:30

รายการบรรณานุกรมอย่างละเอียด:
เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ: 9744719281
ชื่อสำนักพิมพ์: บริษัท นามมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์ จำกัด
วันที่พิมพ์: กุมภาพันธ์ 2547
พิมพ์ครั้งที่: 2
ราคา: 135