ห้องสมุดแสงสิงแก้ว (กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ)
เวลาปัจจุบัน: วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2562
เวลาเปิดบริการ: จ.-ศ. 08.00 - 16.30 น.
ติดต่อ: 0 2659 6229

OpenURL
รายการบรรณานุกรม:
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ: หนังสือ
สถานที่จัดเก็บ: ตฺู้B-หมวด200
เลขหมู่: 200 ศาสนา
ชื่อหนังสือ: คู่มือชีวิต
ชื่อผู้แต่ง: พระพรหมคุณาภรณ์(ป.อ.ปยุตฺโต)
แสดงใน OPAC: ใช่

Bibliograhy Picture
คู่มือชีวิต

จำนวนเล่ม:

รหัสบาร์โค๊ค รายละเอียด สถานภาพ เปลี่ยนแปลงล่าสุดเมื่อ กำหนดส่ง
025311 checked in 2018-10-18 13:37:00

รายการบรรณานุกรมอย่างละเอียด:
เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ: 9749371631
ที่ตั้งสำนักพิมพ์: 5/46-48 หมู่8 ถนนชักพระ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
ชื่อสำนักพิมพ์: สำนักพิมพ์เพชรกะรัต จำกัด
ราคา: 180