ห้องสมุดแสงสิงแก้ว (กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ)
เวลาปัจจุบัน: วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2562
เวลาเปิดบริการ: จ.-ศ. 08.00 - 16.30 น.
ติดต่อ: 0 2659 6229

OpenURL
รายการบรรณานุกรม:
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ: หนังสือ
สถานที่จัดเก็บ: ตฺู้B-หมวด700
เลขหมู่: 700 ศิลปะและการบันเทิง
ชื่อหนังสือ: ศิลปะสุโขทัย
ชื่อผู้แต่ง: ศ.ดร.สันติ เล็กสุขุม
แสดงใน OPAC: ใช่

Bibliograhy Picture
ศิลปะสุโขทัย

จำนวนเล่ม:

รหัสบาร์โค๊ค รายละเอียด สถานภาพ เปลี่ยนแปลงล่าสุดเมื่อ กำหนดส่ง
025321 checked in 2018-10-18 13:58:09

รายการบรรณานุกรมอย่างละเอียด:
เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ: 9747383985
ที่ตั้งสำนักพิมพ์: 28-30 ถนนปรินายก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
ชื่อสำนักพิมพ์: สำนักพิมพ์ฟิสิกส์เซ็นเตอร์
วันที่พิมพ์: สิงหาคม 2549
พิมพ์ครั้งที่: 2
ราคา: 190