ห้องสมุดแสงสิงแก้ว (กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ)
เวลาปัจจุบัน: วันอังคารที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2562
เวลาเปิดบริการ: จ.-ศ. 08.00 - 16.30 น.
ติดต่อ: 0 2659 6229

OpenURL
รายการบรรณานุกรม:
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ: หนังสือ
สถานที่จัดเก็บ: ตฺู้B-หมวด700
เลขหมู่: 700 ศิลปะและการบันเทิง
ชื่อหนังสือ: ลูกปัด ในอดีต-ปัจจุบัน
ชื่อผู้แต่ง: ดร.พรชัย สุจิตต์
แสดงใน OPAC: ใช่

Bibliograhy Picture
ลูกปัด ในอดีต-ปัจจุบัน

จำนวนเล่ม:

รหัสบาร์โค๊ค รายละเอียด สถานภาพ เปลี่ยนแปลงล่าสุดเมื่อ กำหนดส่ง
025331 checked in 2018-10-18 14:05:27

รายการบรรณานุกรมอย่างละเอียด:
เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ: 9789747385137
ชื่อสำนักพิมพ์: บริษัท ด่านสุทธาการพิมพ์ จำกัด
วันที่พิมพ์: เมษายน 2550
พิมพ์ครั้งที่: 4
ราคา: 190