ห้องสมุดแสงสิงแก้ว (กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ)
เวลาปัจจุบัน: วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2562
เวลาเปิดบริการ: จ.-ศ. 08.00 - 16.30 น.
ติดต่อ: 0 2659 6229

OpenURL
รายการบรรณานุกรม:
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ: หนังสือ
สถานที่จัดเก็บ: ตฺู้B-หมวด800
เลขหมู่: 800 วรรณคดี
ชื่อหนังสือ: ขุนช้างขุนแผน
ชื่อผู้แต่ง: ดร.รื่นฤทัย สัจจพันธุ์
แสดงใน OPAC: ใช่

Bibliograhy Picture
ขุนช้างขุนแผน

จำนวนเล่ม:

รหัสบาร์โค๊ค รายละเอียด สถานภาพ เปลี่ยนแปลงล่าสุดเมื่อ กำหนดส่ง
025341 checked out 2019-03-05 13:09:58 2019-03-12

รายการบรรณานุกรมอย่างละเอียด:
เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ: 9789747507171
ชื่อสำนักพิมพ์: บริษัทสถาพรบุ๊คส์ จำกัด
ราคา: 250