ห้องสมุดแสงสิงแก้ว (กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ)
เวลาปัจจุบัน: วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2562
เวลาเปิดบริการ: จ.-ศ. 08.00 - 16.30 น.
ติดต่อ: 0 2659 6229

OpenURL
รายการบรรณานุกรม:
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ: หนังสือ
สถานที่จัดเก็บ: ตฺู้B-หมวด600
เลขหมู่: 600 เทคโนโลยีหรือวิทยาศาสตร์ประยุกต์
ชื่อหนังสือ: เทียนหอมขนมไทย
ชื่อผู้แต่ง: อ.บุษรัตน์ ตันกิตติกร
แสดงใน OPAC: ใช่

Bibliograhy Picture
เทียนหอมขนมไทย

จำนวนเล่ม:

รหัสบาร์โค๊ค รายละเอียด สถานภาพ เปลี่ยนแปลงล่าสุดเมื่อ กำหนดส่ง
025371 checked in 2018-10-22 13:29:50

รายการบรรณานุกรมอย่างละเอียด:
เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ: 9789749764220
ที่ตั้งสำนักพิมพ์: 55-57 ซอยพระรามที่3 ซอย53 ถนนพระราม3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
ชื่อสำนักพิมพ์: สำนักพิมพ์เอ็มไอเอส
วันที่พิมพ์: กรกฎาคม 2550
พิมพ์ครั้งที่: 1
ราคา: 250