ห้องสมุดแสงสิงแก้ว (กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ)
เวลาปัจจุบัน: วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2562
เวลาเปิดบริการ: จ.-ศ. 08.00 - 16.30 น.
ติดต่อ: 0 2659 6229

OpenURL
รายการบรรณานุกรม:
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ: หนังสือ
สถานที่จัดเก็บ: ตฺู้B-หมวด600
เลขหมู่: 600 เทคโนโลยีหรือวิทยาศาสตร์ประยุกต์
ชื่อหนังสือ: เปลี่ยนมะเร็ง เป็นพลัง
ชื่อผู้แต่ง: น.พ.สงวน นิตยารัมภ์พงศ์
แสดงใน OPAC: ใช่

Bibliograhy Picture
เปลี่ยนมะเร็ง เป็นพลัง

จำนวนเล่ม:

รหัสบาร์โค๊ค รายละเอียด สถานภาพ เปลี่ยนแปลงล่าสุดเมื่อ กำหนดส่ง
025401 checked in 2018-10-22 14:19:43

รายการบรรณานุกรมอย่างละเอียด:
เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ: 9789740201755
ที่ตั้งสำนักพิมพ์: 27/1 หมู่5 ถนนสุขาประชาสรรค์ 2 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120
ชื่อสำนักพิมพ์: โรงพิมพ์มติชนปากเกร็ด
ราคา: 110