ห้องสมุดแสงสิงแก้ว (กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ)
เวลาปัจจุบัน: วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2562
เวลาเปิดบริการ: จ.-ศ. 08.00 - 16.30 น.
ติดต่อ: 0 2659 6229

OpenURL
รายการบรรณานุกรม:
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ: หนังสือ
สถานที่จัดเก็บ: ตฺู้B-หมวด200
เลขหมู่: 200 ศาสนา
ชื่อหนังสือ: งานเป็นผล คนเป็นสุข
ชื่อผู้แต่ง: พุทธทาสภิกขุ
แสดงใน OPAC: ใช่

Bibliograhy Picture
งานเป็นผล คนเป็นสุข

จำนวนเล่ม:

รหัสบาร์โค๊ค รายละเอียด สถานภาพ เปลี่ยนแปลงล่าสุดเมื่อ กำหนดส่ง
025461 checked in 2018-10-24 14:29:48

รายการบรรณานุกรมอย่างละเอียด:
เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ: 9789744099082
ราคา: 140