ห้องสมุดแสงสิงแก้ว (กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ)
เวลาปัจจุบัน: วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2562
เวลาเปิดบริการ: จ.-ศ. 08.00 - 16.30 น.
ติดต่อ: 0 2659 6229

OpenURL
รายการบรรณานุกรม:
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ: หนังสือ
สถานที่จัดเก็บ: ตฺู้B-หมวด800
เลขหมู่: 800 วรรณคดี
ชื่อหนังสือ: สังข์ทอง
ชื่อผู้แต่ง: ดร.รื่นฤทัย สัจจพันธุ์
แสดงใน OPAC: ใช่

Bibliograhy Picture
สังข์ทอง

จำนวนเล่ม:

รหัสบาร์โค๊ค รายละเอียด สถานภาพ เปลี่ยนแปลงล่าสุดเมื่อ กำหนดส่ง
025471 checked in 2018-10-24 14:46:27

รายการบรรณานุกรมอย่างละเอียด:
เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ: 9789740518013
ที่ตั้งสำนักพิมพ์: 17/1 หมู่1 ซอยลาดปลาเค้า 63 ถนนลาดปลาเค้า แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหาคร 10220
ชื่อสำนักพิมพ์: บริษัทสถาพรบุ๊คส์ จำกัด
ราคา: 140