ห้องสมุดแสงสิงแก้ว (กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ)
เวลาปัจจุบัน: วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2562
เวลาเปิดบริการ: จ.-ศ. 08.00 - 16.30 น.
ติดต่อ: 0 2659 6229

OpenURL
รายการบรรณานุกรม:
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ: หนังสือ
สถานที่จัดเก็บ: ตฺู้B-หมวด600
เลขหมู่: 600 เทคโนโลยีหรือวิทยาศาสตร์ประยุกต์
ชื่อหนังสือ: วิธีป้องกันโรคมะเร็ง
ชื่อผู้แต่ง: อ.ยุวดี จอมพิทักษ์
แสดงใน OPAC: ใช่

Bibliograhy Picture
วิธีป้องกันโรคมะเร็ง

จำนวนเล่ม:

รหัสบาร์โค๊ค รายละเอียด สถานภาพ เปลี่ยนแปลงล่าสุดเมื่อ กำหนดส่ง
025491 checked in 2018-10-25 13:58:56

รายการบรรณานุกรมอย่างละเอียด:
เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ: 9748987728
ที่ตั้งสำนักพิมพ์: 5ซอยแพร่งสรรพศาสตร์ ถ.อัษฎางค์ เขตพระนคร กรุงเทพมหาคร
ชื่อสำนักพิมพ์: สำนักพิมพ์หอสมุดกลาง
ราคา: 50