ห้องสมุดแสงสิงแก้ว (กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ)
เวลาปัจจุบัน: วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2562
เวลาเปิดบริการ: จ.-ศ. 08.00 - 16.30 น.
ติดต่อ: 0 2659 6229

OpenURL
รายการบรรณานุกรม:
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ: หนังสือ
สถานที่จัดเก็บ: ตฺู้B-หมวด300
เลขหมู่: 300 สังคมศาสตร์
ชื่อหนังสือ: สนุกกับกฎหมายภาค3
ชื่อผู้แต่ง: บุญร่วม เทียมจันทร์
แสดงใน OPAC: ใช่

Bibliograhy Picture
สนุกกับกฎหมายภาค3

จำนวนเล่ม:

รหัสบาร์โค๊ค รายละเอียด สถานภาพ เปลี่ยนแปลงล่าสุดเมื่อ กำหนดส่ง
025561 checked in 2018-10-26 13:06:27

รายการบรรณานุกรมอย่างละเอียด:
เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ: 9744842008
ที่ตั้งสำนักพิมพ์: 28-30 ถนนปรินายก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
ชื่อสำนักพิมพ์: สำนักพิมพ์สารคดีในนามบริษัทวิริยะธุรกิจ จำกัด
วันที่พิมพ์: มีนาคม2549
พิมพ์ครั้งที่: 1
ราคา: 160