ห้องสมุดแสงสิงแก้ว (กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ)
เวลาปัจจุบัน: วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2562
เวลาเปิดบริการ: จ.-ศ. 08.00 - 16.30 น.
ติดต่อ: 0 2659 6229

OpenURL
รายการบรรณานุกรม:
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ: หนังสือ
สถานที่จัดเก็บ: ตฺู้B-หมวด300
เลขหมู่: 300 สังคมศาสตร์
ชื่อหนังสือ: การเมืองไทยร่วมสมัย
ชื่อผู้แต่ง: ดร.บัณฑิต จันทร์โรจนกิจ
แสดงใน OPAC: ใช่

Bibliograhy Picture
การเมืองไทยร่วมสมัย

จำนวนเล่ม:

รหัสบาร์โค๊ค รายละเอียด สถานภาพ เปลี่ยนแปลงล่าสุดเมื่อ กำหนดส่ง
025581 checked in 2018-10-26 13:50:34

รายการบรรณานุกรมอย่างละเอียด:
เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ: 9789744499738
ที่ตั้งสำนักพิมพ์: 120 หมู่3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหาคร 10210
ชื่อสำนักพิมพ์: สถาบันพระปกเกล้า
ราคา: 175