ห้องสมุดแสงสิงแก้ว (กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ)
เวลาปัจจุบัน: วันจันทร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ.2564
เวลาเปิดบริการ: จ.-ศ. 08.00 - 16.30 น.
ติดต่อ: 0 2659 6229

OpenURL
รายการบรรณานุกรม:
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ: หนังสือ
สถานที่จัดเก็บ: ตฺู้B-หมวด900
เลขหมู่: 900 ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์
ชื่อหนังสือ: สี่แผ่นดิน1
ชื่อผู้แต่ง: คึกฤทธิ์ ปราโมช
แสดงใน OPAC: ใช่

Bibliograhy Picture
สี่แผ่นดิน1

จำนวนเล่ม:

รหัสบาร์โค๊ค รายละเอียด สถานภาพ เปลี่ยนแปลงล่าสุดเมื่อ กำหนดส่ง
025661 checked in 2020-04-07 08:30:03

รายการบรรณานุกรมอย่างละเอียด:
เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ: 9746900358
ที่ตั้งสำนักพิมพ์: 95/5 หมู่5 ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
ชื่อสำนักพิมพ์: สำนักพิมพ์ดอกหญ้า2000
วันที่พิมพ์: 15ธันวาคม2554pendik escort
united luxury shop