ห้องสมุดแสงสิงแก้ว (กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ)
เวลาปัจจุบัน: วันจันทร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ.2564
เวลาเปิดบริการ: จ.-ศ. 08.00 - 16.30 น.
ติดต่อ: 0 2659 6229

OpenURL
รายการบรรณานุกรม:
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ: หนังสือ
สถานที่จัดเก็บ: ตฺู้B-หมวด600
เลขหมู่: 600 เทคโนโลยีหรือวิทยาศาสตร์ประยุกต์
ชื่อหนังสือ: บันทึกของแผ่นดิน10 สมุนไพร เพื่อสุขภาพ ผู้บ่าว พ่อเรือน
ชื่อผู้แต่ง: ภญ.ดร.สุภาภรณ์ ปิติพร
แสดงใน OPAC: ใช่

Bibliograhy Picture
บันทึกของแผ่นดิน10 สมุนไพร เพื่อสุขภาพ ผู้บ่าว พ่อเรือน

จำนวนเล่ม:

รหัสบาร์โค๊ค รายละเอียด สถานภาพ เปลี่ยนแปลงล่าสุดเมื่อ กำหนดส่ง
025671 checked in 2020-04-07 10:06:09

รายการบรรณานุกรมอย่างละเอียด:
เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ: 9786168136003
ที่ตั้งสำนักพิมพ์: 32/7 หมู่12 ถนนปราจีนอนุสรณ์ ตำบลท่างาม อำเภอเมือง จังหวัดปราจีน 25000
วันที่พิมพ์: สิงหาคม 2560
พิมพ์ครั้งที่: 1
ราคา: 320pendik escort
united luxury shop