ห้องสมุดแสงสิงแก้ว (กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ)
เวลาปัจจุบัน: วันจันทร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ.2564
เวลาเปิดบริการ: จ.-ศ. 08.00 - 16.30 น.
ติดต่อ: 0 2659 6229

OpenURL
รายการบรรณานุกรม:
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ: หนังสือ
สถานที่จัดเก็บ: ตฺู้B-หมวด600
เลขหมู่: 600 เทคโนโลยีหรือวิทยาศาสตร์ประยุกต์
ชื่อหนังสือ: ศิลปะการแกะสลักผักและผลไม้
ชื่อผู้แต่ง: กติกา ทะนานทอง
แสดงใน OPAC: ใช่

Bibliograhy Picture
ศิลปะการแกะสลักผักและผลไม้

จำนวนเล่ม:

รหัสบาร์โค๊ค รายละเอียด สถานภาพ เปลี่ยนแปลงล่าสุดเมื่อ กำหนดส่ง
025681 checked in 2020-04-07 11:58:54

รายการบรรณานุกรมอย่างละเอียด:
เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ: 9749115937
ที่ตั้งสำนักพิมพ์: 5/47-48 ซอยเจริญสุข ถนนบรมราชชนนี แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่นชัน กรุงเทพมหานคร 10170งชัน
ชื่อสำนักพิมพ์: สำนักพิมพ์ ส่งเสริมอาชีพธุรกิจ เพชรกะรัต
ราคา: 185pendik escort
united luxury shop