ห้องสมุดแสงสิงแก้ว (กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ)
เวลาปัจจุบัน: วันจันทร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ.2564
เวลาเปิดบริการ: จ.-ศ. 08.00 - 16.30 น.
ติดต่อ: 0 2659 6229

OpenURL
รายการบรรณานุกรม:
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ: หนังสือ
สถานที่จัดเก็บ: ตฺู้B-หมวด900
เลขหมู่: 900 ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์
ชื่อหนังสือ: นวดไทย มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
ชื่อผู้แต่ง: วีระ โรจน์พจนรัตน์
แสดงใน OPAC: ใช่

Bibliograhy Picture
นวดไทย มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

จำนวนเล่ม:

รหัสบาร์โค๊ค รายละเอียด สถานภาพ เปลี่ยนแปลงล่าสุดเมื่อ กำหนดส่ง
025691 checked in 2020-04-07 12:18:03

รายการบรรณานุกรมอย่างละเอียด:
เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ: 9786165435659
ที่ตั้งสำนักพิมพ์: 14 ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ชื่อสำนักพิมพ์: โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
พิมพ์ครั้งที่: 1pendik escort
united luxury shop