ห้องสมุดแสงสิงแก้ว (กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ)
เวลาปัจจุบัน: วันจันทร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ.2564
เวลาเปิดบริการ: จ.-ศ. 08.00 - 16.30 น.
ติดต่อ: 0 2659 6229

OpenURL
รายการบรรณานุกรม:
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ: หนังสือ
สถานที่จัดเก็บ: ตฺู้B-หมวด300
เลขหมู่: 300 สังคมศาสตร์
ชื่อหนังสือ: นักการเมืองถิ่นจังหวัดขอนแก่น
ชื่อผู้แต่ง: นิพนธ์ โซะเฮง
แสดงใน OPAC: ใช่

Bibliograhy Picture
นักการเมืองถิ่นจังหวัดขอนแก่น

จำนวนเล่ม:

รหัสบาร์โค๊ค รายละเอียด สถานภาพ เปลี่ยนแปลงล่าสุดเมื่อ กำหนดส่ง
025781 checked in 2020-04-08 10:05:11

รายการบรรณานุกรมอย่างละเอียด:
เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ: 9789744499530
ที่ตั้งสำนักพิมพ์: 86 ซอย 50/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทมหานคร 10700
ชื่อสำนักพิมพ์: บริษัท ธรรมดาเพรส จำกัด
วันที่พิมพ์: เมษายน 2560
พิมพ์ครั้งที่: 1
ราคา: 185pendik escort
united luxury shop