ห้องสมุดแสงสิงแก้ว (กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ)
เวลาปัจจุบัน: วันจันทร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ.2564
เวลาเปิดบริการ: จ.-ศ. 08.00 - 16.30 น.
ติดต่อ: 0 2659 6229

OpenURL
รายการบรรณานุกรม:
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ: หนังสือ
สถานที่จัดเก็บ: ตฺู้B-หมวด300
เลขหมู่: 300 สังคมศาสตร์
ชื่อหนังสือ: คนการเมือง เล่ม4
ชื่อผู้แต่ง: นรนิติ เศรษฐบุตร
แสดงใน OPAC: ใช่

Bibliograhy Picture
คนการเมือง เล่ม4

จำนวนเล่ม:

รหัสบาร์โค๊ค รายละเอียด สถานภาพ เปลี่ยนแปลงล่าสุดเมื่อ กำหนดส่ง
025821 checked in 2020-04-08 10:48:11

รายการบรรณานุกรมอย่างละเอียด:
เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ: 9786164760080
ที่ตั้งสำนักพิมพ์: 88/5 วัฒนานิเวศน์ ซ.5 ถนนสุทธิสาร แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ชื่อสำนักพิมพ์: บริษัท ศูนย์การพิมพ์แก่นจันทร์ จำกัด
วันที่พิมพ์: กันยายน 2561
พิมพ์ครั้งที่: 1
ราคา: 120pendik escort
united luxury shop