ห้องสมุดแสงสิงแก้ว (กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ)
เวลาปัจจุบัน: วันจันทร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ.2564
เวลาเปิดบริการ: จ.-ศ. 08.00 - 16.30 น.
ติดต่อ: 0 2659 6229

OpenURL
รายการบรรณานุกรม:
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ: หนังสือ
สถานที่จัดเก็บ: ตฺู้B-หมวด300
เลขหมู่: 300 สังคมศาสตร์
ชื่อหนังสือ: ความท้าทายด้านความมั่นคงรูปแบบใหม่ประเทศไทยและความร่วมมือในระดับภูมิภาค
ชื่อผู้แต่ง: ศาสตราจารย์อมิทาฟ อาชาร์ยา
แสดงใน OPAC: ใช่

Bibliograhy Picture
ความท้าทายด้านความมั่นคงรูปแบบใหม่ประเทศไทยและความร่วมมือในระดับภูมิภาค

จำนวนเล่ม:

รหัสบาร์โค๊ค รายละเอียด สถานภาพ เปลี่ยนแปลงล่าสุดเมื่อ กำหนดส่ง
025851 checked in 2020-04-08 13:26:36

รายการบรรณานุกรมอย่างละเอียด:
เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ: 9786164760264
ที่ตั้งสำนักพิมพ์: 1/8 หมู่ 4 ตำบลบางขนุน อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
ชื่อสำนักพิมพ์: บริษัท เอ.พี.กราฟิคดีไซน์และการพิมพ์ จำกัด
ราคา: 160pendik escort
united luxury shop