ห้องสมุดแสงสิงแก้ว (กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ)
เวลาปัจจุบัน: วันจันทร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ.2564
เวลาเปิดบริการ: จ.-ศ. 08.00 - 16.30 น.
ติดต่อ: 0 2659 6229

OpenURL
รายการบรรณานุกรม:
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ: หนังสือ
สถานที่จัดเก็บ: ตฺู้B-หมวด300
เลขหมู่: 300 สังคมศาสตร์
ชื่อหนังสือ: ้ประวัติครู 16 มกราคม 2560
ชื่อผู้แต่ง: นายยุทธชัย อุตมา
แสดงใน OPAC: ใช่

Bibliograhy Picture
้ประวัติครู 16 มกราคม 2560

จำนวนเล่ม:

รหัสบาร์โค๊ค รายละเอียด สถานภาพ เปลี่ยนแปลงล่าสุดเมื่อ กำหนดส่ง
025871 checked in 2020-04-09 08:34:51

รายการบรรณานุกรมอย่างละเอียด:
เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ: 9786167746371
ที่ตั้งสำนักพิมพ์: 128/1 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
ชื่อสำนักพิมพ์: สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาpendik escort
united luxury shop