ห้องสมุดแสงสิงแก้ว (กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ)
เวลาปัจจุบัน: วันจันทร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ.2564
เวลาเปิดบริการ: จ.-ศ. 08.00 - 16.30 น.
ติดต่อ: 0 2659 6229

OpenURL
รายการบรรณานุกรม:
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ: หนังสือ
สถานที่จัดเก็บ: ตฺู้B-หมวด900
เลขหมู่: 900 ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์
ชื่อหนังสือ: PFI การให้เอกชนริเริ่มในการลงทุนแทนรัฐกรณีเรือนจำเอกชน ประเทศญี่ปุ่น
ชื่อผู้แต่ง: ดร.เลิศพร อุดมพงษ์
แสดงใน OPAC: ใช่

Bibliograhy Picture
PFI การให้เอกชนริเริ่มในการลงทุนแทนรัฐกรณีเรือนจำเอกชน ประเทศญี่ปุ่น

จำนวนเล่ม:

รหัสบาร์โค๊ค รายละเอียด สถานภาพ เปลี่ยนแปลงล่าสุดเมื่อ กำหนดส่ง
025881 checked in 2020-04-09 08:53:30

รายการบรรณานุกรมอย่างละเอียด:
เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ: 9786164760349
ที่ตั้งสำนักพิมพ์: 102/2 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
ชื่อสำนักพิมพ์: บริษัท จรัสนิทวงศ์การพิมพ์ จำกัด
ราคา: 260pendik escort
united luxury shop