ห้องสมุดแสงสิงแก้ว (กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ)
เวลาปัจจุบัน: วันจันทร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ.2564
เวลาเปิดบริการ: จ.-ศ. 08.00 - 16.30 น.
ติดต่อ: 0 2659 6229

OpenURL
รายการบรรณานุกรม:
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ: หนังสือ
สถานที่จัดเก็บ: ตฺู้B-หมวด300
เลขหมู่: 300 สังคมศาสตร์
ชื่อหนังสือ: รักษาโรคไร้รัฐด้วยกฎหมายทะเบียนราษฏร์
ชื่อผู้แต่ง: บงกช นภาอัมพร
แสดงใน OPAC: ใช่

Bibliograhy Picture
รักษาโรคไร้รัฐด้วยกฎหมายทะเบียนราษฏร์

จำนวนเล่ม:

รหัสบาร์โค๊ค รายละเอียด สถานภาพ เปลี่ยนแปลงล่าสุดเมื่อ กำหนดส่ง
025921 checked in 2020-04-09 10:13:27

รายการบรรณานุกรมอย่างละเอียด:
เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ: 9789743009556
ที่ตั้งสำนักพิมพ์: 204-206 ซอยวิภาวดีรังสิต 84 (กวีเหวียนระวี)แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
ชื่อสำนักพิมพ์: โรงพิมพ์เดือนตุลาpendik escort
united luxury shop