ห้องสมุดแสงสิงแก้ว (กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ)
เวลาปัจจุบัน: วันจันทร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ.2564
เวลาเปิดบริการ: จ.-ศ. 08.00 - 16.30 น.
ติดต่อ: 0 2659 6229

OpenURL
รายการบรรณานุกรม:
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ: หนังสือ
สถานที่จัดเก็บ: ตฺู้B-หมวด300
เลขหมู่: 300 สังคมศาสตร์
ชื่อหนังสือ: การบริหารความขัดแย้งในองค์การ
ชื่อผู้แต่ง: ศาสตราจารย์ อัจฉรา ลิ้มวงษ์ทอง
แสดงใน OPAC: ใช่

Bibliograhy Picture
การบริหารความขัดแย้งในองค์การ

จำนวนเล่ม:

รหัสบาร์โค๊ค รายละเอียด สถานภาพ เปลี่ยนแปลงล่าสุดเมื่อ กำหนดส่ง
025941 checked in 2020-04-09 12:18:40

รายการบรรณานุกรมอย่างละเอียด:
เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ: 9786167779218
ที่ตั้งสำนักพิมพ์: 1858/87-90 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
ชื่อสำนักพิมพ์: บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด
ราคา: 150pendik escort
united luxury shop