ห้องสมุดแสงสิงแก้ว (กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ)
เวลาปัจจุบัน: วันจันทร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ.2564
เวลาเปิดบริการ: จ.-ศ. 08.00 - 16.30 น.
ติดต่อ: 0 2659 6229

OpenURL
รายการบรรณานุกรม:
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ: หนังสือ
สถานที่จัดเก็บ: ตฺู้B-หมวด300
เลขหมู่: 300 สังคมศาสตร์
ชื่อหนังสือ: เวียดนามการรบขั้นแตกหัก
ชื่อผู้แต่ง: ศ.พล.อ.ต.ปรีชา ศรีวาลัย
แสดงใน OPAC: ใช่

Bibliograhy Picture
เวียดนามการรบขั้นแตกหัก

จำนวนเล่ม:

รหัสบาร์โค๊ค รายละเอียด สถานภาพ เปลี่ยนแปลงล่าสุดเมื่อ กำหนดส่ง
025951 checked in 2020-04-09 12:48:36

รายการบรรณานุกรมอย่างละเอียด:
เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ: 9742762821
ที่ตั้งสำนักพิมพ์: 113/3 ซอยวัดสุวรรณคีรี ถนนบรมราชชนนี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
ชื่อสำนักพิมพ์: โอ.เอส.พริ้นติ้ง เฮ้าส์
ราคา: 150



pendik escort
united luxury shop