ห้องสมุดแสงสิงแก้ว (กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ)
เวลาปัจจุบัน: วันจันทร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ.2564
เวลาเปิดบริการ: จ.-ศ. 08.00 - 16.30 น.
ติดต่อ: 0 2659 6229

OpenURL
รายการบรรณานุกรม:
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ: หนังสือ
สถานที่จัดเก็บ: ตฺู้B-หมวด300
เลขหมู่: 300 สังคมศาสตร์
ชื่อหนังสือ: การพัฒนาอาชีวศึกษาให้เป็นคำตอบของการพัฒนาประเทศ
ชื่อผู้แต่ง: รศ.ดร.วรรณดี สุทธินรากร
แสดงใน OPAC: ใช่

Bibliograhy Picture
การพัฒนาอาชีวศึกษาให้เป็นคำตอบของการพัฒนาประเทศ

จำนวนเล่ม:

รหัสบาร์โค๊ค รายละเอียด สถานภาพ เปลี่ยนแปลงล่าสุดเมื่อ กำหนดส่ง
025971 checked in 2020-04-10 08:27:07

รายการบรรณานุกรมอย่างละเอียด:
เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ: 9789743159664
ที่ตั้งสำนักพิมพ์: 113 ถนนเฟื่องนคร แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานนคร10200
ชื่อสำนักพิมพ์: บริษัทสำนักพิมพ์สยามปริทัศน์ จำกัด
ราคา: 180pendik escort
united luxury shop