ห้องสมุดแสงสิงแก้ว (กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ)
เวลาปัจจุบัน: วันจันทร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ.2564
เวลาเปิดบริการ: จ.-ศ. 08.00 - 16.30 น.
ติดต่อ: 0 2659 6229

OpenURL
รายการบรรณานุกรม:
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ: หนังสือ
สถานที่จัดเก็บ: ตฺู้B-หมวด300
เลขหมู่: 300 สังคมศาสตร์
ชื่อหนังสือ: เศรษฐธรรมรวมบทปาฐกถากีรตยาจารย์แห่งเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์
ชื่อผู้แต่ง: ภิญโญ ไตรสุริยธรรมา
แสดงใน OPAC: ใช่

Bibliograhy Picture
เศรษฐธรรมรวมบทปาฐกถากีรตยาจารย์แห่งเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์

จำนวนเล่ม:

รหัสบาร์โค๊ค รายละเอียด สถานภาพ เปลี่ยนแปลงล่าสุดเมื่อ กำหนดส่ง
025981 checked in 2020-04-10 09:57:29

รายการบรรณานุกรมอย่างละเอียด:
เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ: 9789748233932
ที่ตั้งสำนักพิมพ์: 286 ถนนพิชัย แขวงนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพ 10300
ชื่อสำนักพิมพ์: openbooks
ราคา: 200pendik escort
united luxury shop