ห้องสมุดแสงสิงแก้ว (กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ)
เวลาปัจจุบัน: วันจันทร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ.2564
เวลาเปิดบริการ: จ.-ศ. 08.00 - 16.30 น.
ติดต่อ: 0 2659 6229

OpenURL
รายการบรรณานุกรม:
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ: หนังสือ
สถานที่จัดเก็บ: ตฺู้B-หมวด300
เลขหมู่: 300 สังคมศาสตร์
ชื่อหนังสือ: การบริหารการพัฒนา
ชื่อผู้แต่ง: ศ.ดร.เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ
แสดงใน OPAC: ใช่

Bibliograhy Picture
การบริหารการพัฒนา

จำนวนเล่ม:

รหัสบาร์โค๊ค รายละเอียด สถานภาพ เปลี่ยนแปลงล่าสุดเมื่อ กำหนดส่ง
025991 checked in 2020-04-10 11:27:39

รายการบรรณานุกรมอย่างละเอียด:
เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ: 9786160822843
ที่ตั้งสำนักพิมพ์: อาคารทีซีไอเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น19 เลขที่1858/87-90 ถนนบางนา กรุงเทพมหานคร
ชื่อสำนักพิมพ์: บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด
ราคา: 220pendik escort
united luxury shop