ห้องสมุดแสงสิงแก้ว (กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ)
เวลาปัจจุบัน: วันจันทร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ.2564
เวลาเปิดบริการ: จ.-ศ. 08.00 - 16.30 น.
ติดต่อ: 0 2659 6229

OpenURL
รายการบรรณานุกรม:
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ: หนังสือ
สถานที่จัดเก็บ: ตฺู้B-หมวด300
เลขหมู่: 300 สังคมศาสตร์
ชื่อหนังสือ: โลกMODERN@POST MODERN
ชื่อผู้แต่ง: ธีรยุทธ บุญมี
แสดงใน OPAC: ใช่

Bibliograhy Picture
โลกMODERN@POST MODERN

จำนวนเล่ม:

รหัสบาร์โค๊ค รายละเอียด สถานภาพ เปลี่ยนแปลงล่าสุดเมื่อ กำหนดส่ง
026031 checked in 2020-04-20 13:27:28

รายการบรรณานุกรมอย่างละเอียด:
เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ: 9749609506
ที่ตั้งสำนักพิมพ์: 39/200-201 ซอยกวีเหวียนระวี ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพ10210
ชื่อสำนักพิมพ์: บริษัท สำนักพิมพ์วิญญชน จำกัด
ราคา: 180pendik escort
united luxury shop