ห้องสมุดแสงสิงแก้ว (กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ)
เวลาปัจจุบัน: วันจันทร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ.2564
เวลาเปิดบริการ: จ.-ศ. 08.00 - 16.30 น.
ติดต่อ: 0 2659 6229

OpenURL
รายการบรรณานุกรม:
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ: หนังสือ
สถานที่จัดเก็บ: ตฺู้B-หมวด600
เลขหมู่: 600 เทคโนโลยีหรือวิทยาศาสตร์ประยุกต์
ชื่อหนังสือ: โยคะกระชับรูปร่าง
ชื่อผู้แต่ง: เบญจามณี คำเมือง
แสดงใน OPAC: ใช่

Bibliograhy Picture
โยคะกระชับรูปร่าง

จำนวนเล่ม:

รหัสบาร์โค๊ค รายละเอียด สถานภาพ เปลี่ยนแปลงล่าสุดเมื่อ กำหนดส่ง
026041 checked in 2020-04-20 13:36:26

รายการบรรณานุกรมอย่างละเอียด:
เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ: 9786165290555
ที่ตั้งสำนักพิมพ์: 376 ถนนชัยพฤกษ์ (บรมราชชนนี) เขตตลิ่งชัน กรุงเทพ10170
ชื่อสำนักพิมพ์: ้้บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด
ราคา: 195pendik escort
united luxury shop