ห้องสมุดแสงสิงแก้ว (กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ)
เวลาปัจจุบัน: วันจันทร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ.2564
เวลาเปิดบริการ: จ.-ศ. 08.00 - 16.30 น.
ติดต่อ: 0 2659 6229

OpenURL
รายการบรรณานุกรม:
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ: หนังสือ
สถานที่จัดเก็บ: ตฺู้B-หมวด900
เลขหมู่: 900 ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์
ชื่อหนังสือ: จำปาขาว ลาวหอม (ลาวใต้)
ชื่อผู้แต่ง: รวงทอง จันดา
แสดงใน OPAC: ใช่

Bibliograhy Picture
จำปาขาว ลาวหอม (ลาวใต้)

จำนวนเล่ม:

รหัสบาร์โค๊ค รายละเอียด สถานภาพ เปลี่ยนแปลงล่าสุดเมื่อ กำหนดส่ง
026051 checked in 2020-04-21 09:39:10

รายการบรรณานุกรมอย่างละเอียด:
เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ: 9786169023203
ที่ตั้งสำนักพิมพ์: อาคารเนชั่นทาวเวอร์ ชั้นที่19 เลขที่46/87-90 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพ10260
ชื่อสำนักพิมพ์: บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด
ราคา: 198pendik escort
united luxury shop