ห้องสมุดแสงสิงแก้ว (กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ)
เวลาปัจจุบัน: วันจันทร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ.2564
เวลาเปิดบริการ: จ.-ศ. 08.00 - 16.30 น.
ติดต่อ: 0 2659 6229

OpenURL
รายการบรรณานุกรม:
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ: หนังสือ
สถานที่จัดเก็บ: ตฺู้B-หมวด300
เลขหมู่: 300 สังคมศาสตร์
ชื่อหนังสือ: พลเมืองกำลังไทย
ชื่อผู้แต่ง: นิคม ชาวเรือ
แสดงใน OPAC: ใช่

Bibliograhy Picture
พลเมืองกำลังไทย

จำนวนเล่ม:

รหัสบาร์โค๊ค รายละเอียด สถานภาพ เปลี่ยนแปลงล่าสุดเมื่อ กำหนดส่ง
026061 checked in 2020-04-22 09:53:16

รายการบรรณานุกรมอย่างละเอียด:
เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ: 9789744499882
ที่ตั้งสำนักพิมพ์: 1/8 หมู่ 4 ตำบลบางขนุน อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
ชื่อสำนักพิมพ์: บริษัท เอ.พี.กราฟิคดีไซน์และการพิมพ์ จำกัด
ราคา: 100pendik escort
united luxury shop